Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom » turistika » miesto

Miesto, okres Žiar nad Hronom

Miesto v okres Žiar nad Hronom

V okres Žiar nad Hronom sa nachádza 933 kusov miesto.

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 1 z 16

Vindišlajtňa, Šľamiarka, Za Hronom, Slnečná Stráň, Zelené, Unverzagtova štôlňa, Do stružky, Mihálik, Dedisky, Horná Trnávka, Srnosiete, Konice, Háj, Selá, Hliny, Jarčula, Horná Dúbrava, Hrnčiarka, Dolinka, Detská ozdravovňa, Rovne, Kopanica, Salaš, Jama Matej, Jama Leopold, Jamky, Záhumnie, Opeka, Záhumnie, Valentín, Nad Drdlíkom, Čierne zeme, Búrovie, Kuricovci, Pitelovský mlyn, Záhrady, Záhorčie, Veľká pážiť, Do Holubov, Šajba, Lazce, Breziny, Luptákovský lán, Vindišlajtna, Pivá dolina, Pred Lopušné, Martincov, Brevecie, Rovná dolina, Kamenné, Bukovina, Ihráčska Píla, Lani, Turcerovo uhlisko, Kutinky, Jama Ľudvika, Do Strúh, Veternické, Obuvníkov vrch, Teplá

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 2 z 16

Vrchhora, Jabloň, Szabóová skala, Za záhradami, Prídely, Valova jama, Dlhé lúky, Vápenica, Marcovo, Selište, Podbralce, Starý háj, Horné lúky, Na chodník, Kolačina, Prostredná hora, Pod Kúty, Mariková, Háj, Háj, Brezov vrch, Jama, Ďurova skala, Smolinačka, Spariská, Pod Hrbmi, Pod Ďurovou skalou, Ladomerské lúky, Brezina, Bukovinka, Ostrý vrch, Pod skalou, Močiarce, Rovne, Černova, Pumpáreň, Čierne brdo, Kriedy, Mestský kopec, Polom, Chrastielky, Kamene, Pleso, Pod Marcovým, Klzký vrch, Nad Komárovskú, Nad studňou, Obchod, Lazy, Nemcová, Šindliarka, Kamenná dolina, Krumploviská, Brodky, Brezový háj, Priedel, Handrlová, Muráň, Žliabok, Humenajka

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 3 z 16

Hore kupčou, Majer, Podlanie, Dúbrava, Pánska tabla, Vrchy, Tále, Lovčická brezinka, K Uhorskému klobúku, Nad Hájom, Šibeničný vrch, Pri Píle, Chrastová, Žiadov grúň, Jazarie, Kamenica, Sviniarka, Mikušovská, Borovina, Pirť, Kremenie, Zábaštie, Jakubišovo, Grúň, Kotlište, Pod vršok, Horné Klaniny, Kamene pod lány, Na doline, Ryzne, Kupča, Baranovská, Kýzová, Sádok, Bukovina, Predné lúky, Háj, Velká lúka, Na šafranie, Hora, Školské, Vršok, Šalková, Banky, Smolník, Otok, Kršiakove lúky, Na prochotský tál, Slatina, Predok, Smolík, Jastrabská, Diely, Bunova dolina, Dolné Klaniny, Medzi huty, Vyše potoka, Táliky, Otoky, Finkovo

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 4 z 16

Rovne, Od Lutilského, K Uhorskému klobúku, Hrádok, Želiarska, Vtáčnik, Brezina, Zvonivý grúň, Letovisko, Nemkin vŕšok, Pod brehy, Snoža, Čierťavy, Podskalka, Do úhradu, Dunajská, Na Kopanice, Munište, Žiadova dolina, Kostolná, Za Háj, Šafranica, U Dbalíka, Na jame, Medvedia dolinka, Konopniská, Lazy, Pod Kečkou, Breziny, Diníky, Mláčik, Na háj, Pri Hrone, Podhradištie, Krnáčovie Žiar, Skalka, Kutinové tále, Kostolná, Nad Rusnákom, Veľká Banská lúka, Vlčí kopec, Stráň, Bentonit, Malinie, Dobrá lúka, Breziny, Barónové lúky, Nocoviská, Cvangova, Kopanička, Medze, Malé Fľakovo, K buku, Medzi Istebné, Jablonka, Úboč, Šmidekova lúka, Nový majer, Komárov háj, Hrby

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 5 z 16

Mestská lúka, Sviniarka, Jaminy, Kašov jarok, Urbanova lúka, Nad Hájik, Husárová dolina, Bojov háj, Čistina, Teplá, Záhrady, Kút, Rakytie, Uhliská, Záluhe, Stará Huta, Banská lúka, Ležisko, Uhliarove lúky, Horná Volská lúka, Horné Opatovce, Za Beňovci, Nízky grúň, Lazy, Červené smreky, Fašiangov lúka, Vysoký grúň, Tále, Priemysel banský, Barinky, Dolná Kostolná, Brennerský rybník, Vrba, Lazinky, Mestská lúka, Záhrbčie, Lipový jarok, Pod boky, Gánky, Zadná mokraď, Šachta Michal, Nad úzkou dolinkou, Trajbolec, Jarky, Hlboká, Barónova oráčina, Suchá, Uhlisko, Jarné lúky, Háj, Donoviny, Salaš, Hodruška, Do Dúbravy, Vachanie, Stráne, Brezinky, Dolná Volská lúka, Horná špitálska lúka, Bazík

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 6 z 16

Lešť, Gašparovské, Malý Kerling, Za Suchou, Mikšov, Predanovská, Hrabový jarok, Trenč, Bôrová hora, Chudý vrch, Horná Kostolná, Lignit, Sudenice, Tále, Husliavky, Láne, Uhlisko, Kňazové, Dubie, Pod hrabovou studnicou, Pod Belitkovou, Prielohy, Žliabky, Prieloh, Dolné lúky, Vrchovište, Snoža pod horou, Dislavy, Jamrišová, Kľačany, Pod Ladno, Horný Vlník, Do Buriny, Nad lúky, Snožia, Vstupy, Sekanina, Farské lúky, Skalka, Brezové, Vr ta, Kúdelovská, Baškara, Kopčanka, Do staričia, Sršňovka, Válkova píla, Stráň, Pri Hrone, Na nivu, Vlník, Kopaniská, Janákovci, Úbočia, Rakovec, Lopatina, Za záhrady, Kováčka, Horné lúky, Dielec

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 7 z 16

Pod tále, Šušavina, Dolné lúky, Široký prieloh, Jastrabie, Hrabíky, Pod Žiar, Laziny, Diely, Lipina, Sihote, Dolina Ladno, Pod háj, Diačov, Dúbravy, Hrby, Na hrby, Psie lúky, Pod Borovicou, Do laštok, Za jarkom, Štefanovská, Hrby, Breziny, Dúbrava, Za háj, Do ostružia, Dolina, Kúšikeje lúky, Kutiny, Umočil, Javorie, Na Dlhé, Pod horou, Kluka, Dlhá, Glžiny, Brište, Háj, Prídel, Baranová, Kašeje lúčka, Za priehonom, Raková, Jamy, Beňov laz, Kostolné, Laz, Pod črenkovou, Kudlina, Svoratiny, Hrabiny, Grúne, Dolný diel, Stredná hora, Ladno, Hrabiny, Patočina, Breziny, Odtok

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 8 z 16

Tajch, Diely, Pod hradou, Boroviny, Z humnie, Labská, Panské pole, Blaškoviny, Pod stráňou, Priehon, Dúbrava, Ležisko, Vŕšky, Do Jurečky, Dolina, Háj, Horný diel, Dúbravy, Blaheje lúky, Dúbravka, Hrabina, Krabačka, Trnávske, Kráľová, Za dúbravou, Konerová, Baranie, Burčov, Konopniská, Hora, Pod závoz, Húšťava, Revištské Podzámčie, Medze, Žleby, Pri Kríži, Hradská dolina, Hábová, Lúky, Pod stráňou, Prôsne, Staré v šavy, Tisovo bralo, Rozsypan, Zväzeniská, Dolný Vlník, Do Michalíkovho vrchu, Nad Pastorokom, Sanaské lúky, Javorina, Do Lepňov, Zákruty, Na vrchu, Dolina, Vysočina, Krčmárka, Pod Luhom, Za hrbom, Močiar, Uhlisko

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 9 z 16

Rizne, Skalný kopec, Lazy, Horné Trnavy, Mäsiarove zeme, Pálenice, Hôrky, Šechvalský most, Zváľaný most, Prochotský hrebeň, Pod Buči, Pod plešiny, Cvizkov vrch, Špitálska, Lackov vrch, Dúbrava, Maškovo, Majerníčka, Dolná šajba, Hrubý les, Hrabiny, Úhrad, Kopanice horné, Horná šajba, Záhrada, Rechtorovo, Kopanice dolné, Pod Jelšinami, Za grobňou, Horná Podstavná, Mladový vrch, Veľký les, Vtáčnikova poľana, Huta, Pekelná, Banicko, Na Brod, Rachovská lúčka, Pri lesíku, Smreina, Kľak, Jastrabská dolina, Nad Zlatníkom, Koch, Rizňa, Smutný, Teplý grúň, Ovocný sad, Vysoká, Dolná Podstavná, Dolina, Vítkov, Zverín, Pri Hrone, Stredná Podstavná, Lackov diel, Bodková lúka, Zlatá studnička, Východne Chobiena, Poľana

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 10 z 16

Hronské lúky, Koptišovo, Stredný diel, Dolinky, Lazy, Farská hora, Španí Brod, Ďurčoje lúka, U čelína, Močiar, Podstavný grúň, Gažove lazy, Medzi cestami, Pod Kraviarkou, Dolina, Dlhá, Za Hrbom, Lány, Lány, Novina, Pod Brezinou, Olichové jamky, Kiare, Kopanice, Šindliarka, Vysoká, Hron Pitelová, Jochy, Gažovie lazy, Spuštiak, Hájnický tunel, Henčelov vrch, Vlčie kúty, Pstruháre, Jabloň, Mláky, kameňolom, Pod háj, Včelín, Kremeň, Stupy, Pyramída, Na Klokoči, Trentrichov vrch, Dúbravka, Nad Chlmkom, Uhrisk, Rázputie, Turatina, Pod kopcom, Dolné lúky, Hrb, Trnávske lúku, Pod sieťou, Bukovina, Do Ila, Breziny, Varta, Lehotský chotár, Stroviská

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 11 z 16

Barina, Plešina, Zadná čistina, Mlynský vrch, Pri lipach, Pod skalou, Gaškovci, Prídel, Dolina Nebojsa, Hora Jánoška, Záhrbčie, Ortúty, K novému krížu, Mŕtva hora, Farkaška, Dlhá dolina, Hamrové uhlisko, Majer, Slimačie, Letište, Základky, Bôry, Hrb, Dlžiny, Markov laz, Kosorínske lazy, Chlebová, Bobište, Lažťoky, Trnková láka, Nad sadom, Pod Sokolom, Horoliny, Skala mieru, Pod Homôlkou, Za maštaľami, Chobien, Záhumnia, Breziny, Kopaničky, Za vŕškom, Dolné rovne, Obrázok, Kopanica, Na Chrochoti, Patočina, Kamenný kopec, Za Lutilou, Novákovo, Kúty, Jánsky vrch, Lutila, Dirhabské sedlo, Horné Kratiny, Nad chatami, Pred chrasť, Chlievy, Rechtorovo pole, Staveje, Konská

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 12 z 16

Golaňová medza, Smrtný les, Lúčka, Jelenia skala, Rozpute, Učiteľská, Pod Driečnou, Do Sokola, Laukov vrch, Srnčie chodníky, Pod Kaplnkou, Olichove jarky, Hora, Rovensko, Kršle, Hlôšňová, Čertova lúka, Na štepnici, Roveň, Tehlište, Za dielom, Majerovo, Pri mostisku, Brestov diel, Handel, Šlamiarovo, Jakubov laz, Suchá Slaská, Lazy, Klaniny, Na Spišiakovom, Pod Števkovým, Brotnice, Pod Žiarom, Močiarska dolina, Osičiny, Niže strážneho domku, Blatište, Dielce, Pod močidlo, Behanovo, Košarisko, Dlhé hony, Delenice, Kamenný vŕštek, Strelnica, Ku válovom, Zadný jarok, Do Lutily, Háj, Uhrisko, Lazy, Lipie, Do klanín, Na Spišiakovo, Na Kapustnisku, Kremenačky, Keramické íly, Kamenná, Farské

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 13 z 16

Vŕšok, Petin hrb, Rovný laz, Kapustnisko, Svätojánska, Dvorisko, Hanáková, Magurka, Ryhavice, Vydričná dolina, Počúvadlo, Ravne, Hajčovo, Pod háj, Za lavicami, Kapustnice, Pod hájom, Závoz, Doliny, Nad Kopernicou, Predná, Svätojánsky vrch, Dolné lúky, Lány, Kopanice, Pod Kopernicou, Pumpelka, Brezina, Kluky, Pod Vankejovým salašom, Vysoká skala, Dedinské, Predná čistina, Henclová, Pastvisko, Stráne, Podskalka, Na Stavadle, Pod velký luh, Laz, Dirhab, Za železnicou, Ždánske lúky, Opatovský holý vrch, Na Táloch, Petrove Dlžiny, Diely, Potôčky, Jedliny, Slašťanský, Tajlungy, Pod Nevoľné, Pod kaplnkou, Turček, Za poľom, Pod plešiny, Jaloviarka, Hanáková dolina, Skaliny, Struška

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 14 z 16

Lechnerové okraje, Pod Brezinou, Údolie, Bôrina, Hore vrch, Slašťanské lazy, Na pánskom, Vlčia jama, Mizerniská, Trno - Slivčie, Kapustniská, Markov jarok, Horné diely, Píla, Miškejov laz, Na diely, Lazina, Šprochová, Breziny, Pod močidlom, Kanie studne, Janov háj, Mlynský vrch, Za záhradami, Laziny, Za háj, Folhin, Raveň, Fraňove lúky, Papaj vŕšok, Erikina dolina, Nad struškou, Kostolná skala, Čečetkový les, Na borovici, Sedlakov jarok, Majer bok, Laziny, Tehliarske hliny, Pol chleba, Dolná Klapa, Ihráčska hora, Ludaň, Predné Kotliny, Hrb, Dbalčoky, Mičudova lúka, Nad háj, Lechnerovo, Mizerinská, Za galanthovým majerom, Lapská, Dolné diely, Števkovo, Klokoč - magnetit, Stráň, Pod Ploštinami, Trtásovo, Dúbrava, Hŕbok

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 15 z 16

Dolina, Hájny kopec, Súmedzie, Števkova rúbaň, Zadná dolina, Stráňa, Šindelky, Slavikov vrch, Podkova, Kincelova stráň, Na skale, Dlhá lúka, Nad mlynom, Hrubý javor, Nad Chlmkom, Jalová tabla, Lichnerová šachta, Zadné Kotliny, Veľké stádo, Priekopa, Zálipie, Na potoku, Slaštianska dolina, Ležiarka, Chom, Mladiny, Čvangalov grúň, Molerovo krovisko, Do potočin, Ostružka, Žalné uhly, Muchová, Záhumnie, Za hájom, Mráznice, Spalený dom, Horné lúky, Jazero, Budina, Tri studne, Hrabinka, Záhumnie, Javorina, Na Dubník, Dlhé, Dolný Turček, Vyššie môstku, Klačianka, Strážny kopec, Suchá, Lopatiny, Kol rov, Lazy, Nad mlynom, Pod kmecov, Planina, Za hradisko, Hrdošov, Bučan, Habesk

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 16 z 16

Nad tehelňou, Knodlov vrch, Líškov kopec, Nad Kotliny, Klokoč, Homolkeje záhrada, Starý Bán, Pod bôrinou, Šíp, Medzi járky, Dolná, Za dielom, Hlboký jarok, Ihráčska hora, Polov, Slávička, Pod kopanice, Markuška, Okrúhle, Čierna voda, Straková, Nivy, Repková, Strmina, Skalka, Stráň, Nad dolinou, Kulisová, Košiare, Tri kopce, Sigiaťky, Hrabiny, Dolina

miesto inde

Mikroregión Žiarske Pohorie (240x), Mikroregión Kremnica a okolie (121x), Žiar nad Hronom (97x), Trnavá Hora (81x), Slaská (74x), Lutila (60x), Prestavlky (59x), Horná Ždaňa (57x), Stará Kremnička (50x), Bzenica (50x), Lovča (47x), Kosorín (44x), Kunešov (43x), Dolná Ždaňa (41x), Lovčica - Trubín (39x), Horná Trnávka (37x), Kremnické Bane (36x), Kremnica (33x), Šášovské Podhradie (32x), Kopernica (32x), Prochot (31x), Hronská Dúbrava (29x), Pitelová (29x), Jalná (28x), Lovčica (26x), Ihráč (26x), Kľačany (24x), Dolná Trnávka (24x), Ladomerská Vieska (24x), Jastrabá (21x)
miesto v Mikroregión Žiarske Pohorie
miesto v Mikroregión Kremnica a okolie
miesto v Žiar nad Hronom

Podobné, okres Žiar nad Hronom:

1213x turistika, 933x miesto, 120x orientačný bod, 28x turistické informácie, 28x prístrešok, altánok, 22x poľovnícky posed, 21x strom, 17x chranený strom, 14x atrakcia, 9x komín, 7x miesto na piknik, 7x studňa, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 1x ZOO, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žiar nad Hronom

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-ziar-nad-hronom.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.