Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom » turistika » miesto

Miesto, okres Žiar nad Hronom

Miesto v okres Žiar nad Hronom

V okres Žiar nad Hronom sa nachádza 703 kusov miesto.

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 1 z 12

Za Hronom, Slnečná Stráň, Srnosiete, Konice, Do stružky, Horná Trnávka, Háj, Selá, Horná Dúbrava, Jarčula, Hliny, Detská ozdravovňa, Hrnčiarka, Dolinka, Kopanica, Rovne, Jama Leopold, Jama Matej, Jamky, Záhumnie, Záhumnie, Opeka, Valentín, Nad Drdlíkom, Kuricovci, Čierne zeme, Pitelovský mlyn, Búrovie, Záhrady, Vindišlajtna, Lazce, Šajba, Breziny, Záhorčie, Veľká pážiť, Luptákovský lán, Do Holubov, Bukovina, Ihráčska Píla, Lani, Turcerovo uhlisko, Kutinky, Jama Ľudvika, Veternické, Prídely, Za záhradami, Starý háj, Teplá, Horné lúky, Vápenica, Na chodník, Szabóová skala, Dlhé lúky, Marcovo, Valova jama, Podbralce, Vrchhora, Selište, Jabloň, Pod Kúty

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 2 z 12

Ladomerské lúky, Rovne, Pod skalou, Smolinačka, Močiarce, Pumpáreň, Černova, Prostredná hora, Pod Hrbmi, Bukovinka, Spariská, Háj, Brezina, Brezov vrch, Háj, Kolačina, Jama, Mariková, Obchod, Brezový háj, Kamenná dolina, Pánska tabla, Nad studňou, Lovčická brezinka, Krumploviská, Nad Komárovskú, Dúbrava, Kriedy, Pod Marcovým, Žliabok, Hore kupčou, Priedel, Kršiakove lúky, Dolné Klaniny, Diely, Rovne, Pri Hrone, Podskalka, Velká lúka, Smolník, Školské, Na háj, Zábaštie, Šafranica, Kupča, Nad Hájom, Od Lutilského, Vršok, Kotlište, Hora, Zvonivý grúň, Banky, Šalková, Sádok, Na Kopanice, Baranovská, Predok, Na doline, Slatina, Vtáčnik

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 3 z 12

Želiarska, Dunajská, Horné Klaniny, Smolík, Kremenie, Pod vršok, Nemkin vŕšok, U Dbalíka, Grúň, Nad Rusnákom, Munište, Bunova dolina, Otoky, Vyše potoka, Táliky, Na jame, Lazy, Brezina, Otok, Chrastová, Podhradištie, Snoža, Bukovina, Predné lúky, Jazarie, Kamene pod lány, Sviniarka, Kostolná, Za Háj, Mikušovská, Háj, Pod Kečkou, Kamenica, Pri Píle, Žiadov grúň, Kutinové tále, Finkovo, Na šafranie, Jakubišovo, Jastrabská, Borovina, Kostolná, Na prochotský tál, Žiadova dolina, Diníky, Konopniská, Pod brehy, Urbanova lúka, Fašiangov lúka, Husárová dolina, Nový majer, Breziny, Medze, Červené smreky, Kašov jarok, Banská lúka, Čistina, Uhliská, Priemysel banský, Dobrá lúka

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 4 z 12

Kút, Komárov háj, Nocoviská, Medzi Istebné, Stráň, Tále, Lazy, Veľká Banská lúka, Kopanička, Cvangova, Hrby, Mestská lúka, Jaminy, Barónové lúky, Teplá, Záluhe, Horná Volská lúka, Nad Hájik, Vlčí kopec, Malinie, Za Beňovci, Horné Opatovce, Záhrady, Bentonit, Ležisko, Bojov háj, Sviniarka, Šmidekova lúka, Uhliarove lúky, Barinky, Úboč, Uhlisko, Dolná Volská lúka, Lipový jarok, Trajbolec, Zadná mokraď, Barónova oráčina, Do Dúbravy, Brezinky, Háj, Lešť, Jarky, Lazinky, Jarné lúky, Pod boky, Horná špitálska lúka, Salaš, Donoviny, Nad úzkou dolinkou, Stráne, Hlboká, Vrba, Mestská lúka, Bôrová hora, Predanovská, Za Suchou, Lignit, Hrabový jarok, Mikšov, Snožia

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 5 z 12

Diely, Pod tále, Šušavina, Pod Borovicou, Kováčka, Pod hrabovou studnicou, Úbočia, Horné lúky, Na hrby, Dolina, Láne, Snoža pod horou, Dolné lúky, Do ostružia, Do laštok, Hrby, Janákovci, Pod Ladno, Dúbravy, Lopatina, Sekanina, Breziny, Brezové, Dielec, Hrby, Pod Belitkovou, Kľačany, Laziny, Skalka, Farské lúky, Prieloh, Vrchovište, Jastrabie, Baškara, Sudenice, Tále, Vstupy, Široký prieloh, Pri Hrone, Za záhrady, Kúdelovská, Vlník, Kopčanka, Vr ta, Stráň, Za háj, Uhlisko, Do staričia, Jamrišová, Sršňovka, Za jarkom, Žliabky, Dubie, Válkova píla, Horný Vlník, Do Buriny, Pod háj, Prielohy, Štefanovská, Hrabíky

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 6 z 12

Kúšikeje lúky, Sihote, Na nivu, Husliavky, Kopaniská, Dolina Ladno, Nad lúky, Psie lúky, Diačov, Lipina, Rakovec, Kňazové, Pod Žiar, Dolné lúky, Dúbrava, Dislavy, Za dúbravou, Dúbravy, Odtok, Umočil, Pod horou, Dolný diel, Blaškoviny, Ladno, Horný diel, Hrabina, Dolina, Svoratiny, Blaheje lúky, Prídel, Baranová, Do Jurečky, Boroviny, Stredná hora, Breziny, Dlhá, Háj, Z humnie, Kašeje lúčka, Laz, Kutiny, Kostolné, Raková, Patočina, Glžiny, Kluka, Dúbrava, Kráľová, Kudlina, Grúne, Tajch, Na Dlhé, Javorie, Hrabiny, Pod stráňou, Jamy, Dúbravka, Trnávske, Diely, Labská

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 7 z 12

Panské pole, Háj, Pod črenkovou, Priehon, Za priehonom, Brište, Krabačka, Pod hradou, Hrabiny, Beňov laz, Pod závoz, Pri Kríži, Staré v šavy, Lúky, Húšťava, Zákruty, Rozsypan, Nad Pastorokom, Zväzeniská, Dolina, Konopniská, Dolný Vlník, Baranie, Medze, Hábová, Burčov, Žleby, Močiar, Hrubý les, Za grobňou, Úhrad, Dolná šajba, Záhrada, Dolina, Maškovo, Horné Trnavy, Zverín, Dúbrava, Lackov vrch, Pod Buči, Rechtorovo, Pod Jelšinami, Teplý grúň, Hôrky, Pod plešiny, Mladový vrch, Lazy, Horná šajba, Jastrabská dolina, Pri Hrone, Pri lesíku, Na Brod, Dolina Nebojsa, Na Chrochoti, Trentrichov vrch, Šindliarka, U čelína, Gaškovci, Olichové jamky, Jochy

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 8 z 12

Skala mieru, Dlžiny, Lažťoky, Za vŕškom, Vysoká, Za Hrbom, Pod Kraviarkou, Dlhá dolina, Markov laz, Kopanice, Hrb, Medzi cestami, Rázputie, Za maštaľami, Bukovina, Španí Brod, Pod skalou, Dolné lúky, Pod háj, Novina, Pri lipach, Ďurčoje lúka, Stupy, K novému krížu, Záhrbčie, Pod Brezinou, Nad sadom, Breziny, Gažovie lazy, Prídel, Dolina, Stredný diel, Trnávske lúku, Horoliny, Mŕtva hora, Kopaničky, Jabloň, Letište, Do Ila, Kremeň, Kamenný kopec, Farkaška, Poľana, Koptišovo, Včelín, Kopanica, Gažove lazy, Kosorínske lazy, Lazy, Trnková láka, Východne Chobiena, Dlhá, Zlatá studnička, Lehotský chotár, Bobište, Hron Pitelová, Farská hora, Kiare, Na Klokoči, Stroviská

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 9 z 12

Pod sieťou, Turatina, Chlebová, Bôry, Dúbravka, Zadná čistina, Lány, Obrázok, Patočina, kameňolom, Pod Sokolom, Záhumnia, Uhrisk, Pyramída, Pod kopcom, Hamrové uhlisko, Základky, Mláky, Lány, Močiar, Hronské lúky, Dolinky, Slimačie, Rozpute, Za Lutilou, Lipie, Lúčka, Pod Števkovým, Do Lutily, Počúvadlo, Za železnicou, Kremenačky, Skaliny, Pod Kopernicou, Pod velký luh, Kluky, Nad Kopernicou, Nad chatami, Keramické íly, Na Kapustnisku, Lazy, Ždánske lúky, Rechtorovo pole, Novákovo, Diely, Klaniny, Pod kaplnkou, Kopanice, Niže strážneho domku, Petin hrb, Pod Žiarom, Pod háj, Kršle, Do klanín, Turček, Pumpelka, Dielce, Pod hájom, Hora, Stráne

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 10 z 12

Tehlište, Za dielom, Háj, Dolné lúky, Hajčovo, Chlievy, Šlamiarovo, Majerovo, Lutila, Suchá Slaská, Kapustnice, Rovný laz, Doliny, Kapustnisko, Brezina, Hanáková, Potôčky, Kúty, Na štepnici, Blatište, Laukov vrch, Pod Vankejovým salašom, Predná čistina, Opatovský holý vrch, Do Sokola, Pod Driečnou, Za lavicami, Delenice, Farské, Hanáková dolina, Rovensko, Jánsky vrch, Slašťanský, Na Táloch, Dlhé hony, Ravne, Golaňová medza, Podskalka, Pod Nevoľné, Petrove Dlžiny, Kamenný vŕštek, Roveň, Pod močidlo, Pred chrasť, Ryhavice, Brotnice, Pod Kaplnkou, Na Spišiakovo, Ku válovom, Vŕšok, Vysoká skala, Brestov diel, Pastvisko, Lány, Uhrisko, Zadný jarok, Čertova lúka, Jakubov laz, Jaloviarka, Staveje

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 11 z 12

Na Spišiakovom, Na Stavadle, Horné Kratiny, Nad Chlmkom, Stráň, Hŕbok, Lapská, Nad struškou, Dlhá lúka, Slašťanské lazy, Na potoku, Miškejov laz, Podkova, Laziny, Erikina dolina, Nad háj, Zadné Kotliny, Súmedzie, Števkova rúbaň, Hrb, Za záhradami, Bôrina, Majer bok, Stráňa, Šprochová, Raveň, Dúbrava, Lichnerová šachta, Hájny kopec, Dolné diely, Hore vrch, Janov háj, Ihráčska hora, Kapustniská, Pod Ploštinami, Mizerniská, Na pánskom, Údolie, Pol chleba, Sedlakov jarok, Slaštianska dolina, Priekopa, Mizerinská, Papaj vŕšok, Na diely, Horné diely, Slavikov vrch, Na borovici, Trno - Slivčie, Pod Brezinou, Za háj, Kanie studne, Breziny, Pod močidlom, Na skale, Jalová tabla, Struška, Števkovo, Ludaň, Dbalčoky

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 12 z 12

Lazina, Veľké stádo, Za galanthovým majerom, Píla, Dolina, Klokoč - magnetit, Fraňove lúky, Markov jarok, Folhin, Predné Kotliny, Tehliarske hliny, Kincelova stráň, Nad mlynom, Laziny, Trtásovo, Zálipie, Vyššie môstku, Záhumnie, Horné lúky, Ležiarka, Čierna voda, Nad Kotliny, Ihráčska hora, Pod bôrinou, Homolkeje záhrada, Knodlov vrch, Suchá, Molerovo krovisko, Nad tehelňou, Strážny kopec, Hlboký jarok, Žalné uhly, Na Dubník, Medzi járky, Chom, Ostružka, Starý Bán, Lazy, Dolná, Budina, Tri kopce, Sigiaťky, Skalka

miesto inde

Mikroregión Žiarske Pohorie (204x), Mikroregión Kremnica a okolie (116x), Žiar nad Hronom (94x), Trnavá Hora (81x), Slaská (74x), Prestavlky (58x), Lutila (57x), Horná Ždaňa (56x), Bzenica (48x), Lovča (47x), Stará Kremnička (47x), Kosorín (43x), Kunešov (42x), Dolná Ždaňa (41x), Lovčica - Trubín (37x), Horná Trnávka (36x), Kremnické Bane (36x), Kremnica (33x), Šášovské Podhradie (32x), Kopernica (31x), Prochot (30x), Hronská Dúbrava (29x), Pitelová (28x), Jalná (28x), Lovčica (25x), Ihráč (24x), Kľačany (24x), Dolná Trnávka (24x), Ladomerská Vieska (23x), Jastrabá (20x)
miesto v Mikroregión Žiarske Pohorie
miesto v Mikroregión Kremnica a okolie
miesto v Žiar nad Hronom

Podobné, okres Žiar nad Hronom:

922x turistika, 703x miesto, 93x orientačný bod, 23x turistické informácie, 21x prístrešok, altánok, 16x strom, 16x poľovnícky posed, 13x atrakcia, 11x chranený strom, 8x komín, 6x studňa, 6x miesto na piknik, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žiar nad Hronom

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-ziar-nad-hronom.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.