Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom » turistika » miesto

Miesto, okres Žiar nad Hronom

Miesto v okres Žiar nad Hronom

V okres Žiar nad Hronom sa nachádza 702 kusov miesto.

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 1 z 12

Za Hronom, Slnečná Stráň, Horná Trnávka, Konice, Srnosiete, Do stružky, Háj, Horná Dúbrava, Selá, Hliny, Jarčula, Hrnčiarka, Detská ozdravovňa, Kopanica, Rovne, Jama Leopold, Jama Matej, Včelín, Jamky, Záhumnie, Opeka, Záhumnie, Valentín, Nad Drdlíkom, Búrovie, Čierne zeme, Pitelovský mlyn, Kuricovci, Záhrady, Luptákovský lán, Lazce, Breziny, Záhorčie, Do Holubov, Šajba, Veľká pážiť, Obrázok, Bukovina, Ihráčska Píla, Turcerovo uhlisko, Lani, Kutinky, Jama Ľudvika, Veternické, Vrchhora, Prídely, Podbralce, Za záhradami, Valova jama, Jabloň, Szabóová skala, Horné lúky, Selište, Vápenica, Teplá, Starý háj, Marcovo, Černova, Rovne, Spariská

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 2 z 12

Háj, Pod Kúty, Mariková, Močiarce, Brezina, Smolinačka, Kolačina, Bukovinka, Pumpáreň, Háj, Pod skalou, Brezov vrch, Pod Hrbmi, Ladomerské lúky, Prostredná hora, Kriedy, Pod Marcovým, Nad studňou, Brezový háj, Žliabok, Pánska tabla, Kamenná dolina, Nad Komárovskú, Dúbrava, Hore kupčou, Obchod, Priedel, Krumploviská, Lovčická brezinka, Školské, Šafranica, Predné lúky, Baranovská, Vtáčnik, Finkovo, Táliky, Podhradištie, Nemkin vŕšok, Kamene pod lány, Snoža, Na doline, Borovina, Žiadov grúň, Kupča, Podskalka, Pod vršok, Horné Klaniny, Diníky, Brezina, Munište, U Dbalíka, Na prochotský tál, Chrastová, Pod Kečkou, Kamenica, Velká lúka, Zvonivý grúň, Jastrabská, Vršok, Jakubišovo

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 3 z 12

Želiarska, Dunajská, Kremenie, Bukovina, Kutinové tále, Smolník, Žiadova dolina, Otok, Grúň, Bunova dolina, Kotlište, Sádok, Na šafranie, Hora, Kostolná, Mikušovská, Smolík, Nad Rusnákom, Konopniská, Otoky, Za Háj, Pod brehy, Diely, Predok, Na jame, Jazarie, Pri Píle, Na Kopanice, Pri Hrone, Dolné Klaniny, Banky, Kostolná, Zábaštie, Šalková, Lazy, Vyše potoka, Od Lutilského, Na háj, Medzi Istebné, Cvangova, Horná Volská lúka, Barónové lúky, Sviniarka, Za Beňovci, Ležisko, Medze, Barinky, Bojov háj, Tále, Horné Opatovce, Nad Hájik, Čistina, Kašov jarok, Bentonit, Červené smreky, Kopanička, Nový majer, Mestská lúka, Fašiangov lúka, Stráň

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 4 z 12

Lazy, Komárov háj, Malinie, Šmidekova lúka, Veľká Banská lúka, Úboč, Vlčí kopec, Štolňa, Breziny, Nocoviská, Banská lúka, Urbanova lúka, Uhliská, Hrby, Kút, Dobrá lúka, Uhliarove lúky, Husárová dolina, Teplá, Lazinky, Mestská lúka, Dolná Volská lúka, Jarné lúky, Donoviny, Horná špitálska lúka, Do Dúbravy, Lešť, Trajbolec, Brezinky, Uhlisko, Lipový jarok, Hlboká, Pod boky, Háj, Stráne, Jarky, Nad úzkou dolinkou, Salaš, Zadná mokraď, Predanovská, Hrabový jarok, Za Suchou, Mikšov, Lignit, Bôrová hora, Farské lúky, Vstupy, Horné lúky, Brezové, Do Buriny, Uhlisko, Dúbrava, Lipina, Skalka, Breziny, Do staričia, Diely, Vr ta, Žliabky, Štefanovská

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 5 z 12

Kopčanka, Pod Žiar, Dolina, Kováčka, Jamrišová, Jastrabie, Diačov, Pod tále, Hrby, Dislavy, Pri Hrone, Hrby, Snožia, Za háj, Šušavina, Vlník, Kúdelovská, Válkova píla, Za jarkom, Pod Borovicou, Široký prieloh, Dielec, Hrabíky, Láne, Sršňovka, Do ostružia, Sudenice, Baškara, Janákovci, Na nivu, Tále, Kňazové, Dúbravy, Dolné lúky, Do laštok, Na hrby, Úbočia, Za záhrady, Dolné lúky, Pod háj, Prieloh, Pod Belitkovou, Vrchovište, Lopatina, Kopaniská, Sihote, Pod hrabovou studnicou, Dubie, Prielohy, Pod Ladno, Psie lúky, Stráň, Kúšikeje lúky, Sekanina, Snoža pod horou, Rakovec, Horný Vlník, Nad lúky, Trnávske, Krabačka

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 6 z 12

Do Jurečky, Háj, Breziny, Kašeje lúčka, Horný diel, Na Dlhé, Jamy, Javorie, Raková, Kráľová, Blaheje lúky, Kluka, Pod horou, Kutiny, Beňov laz, Dúbrava, Labská, Prídel, Diely, Blaškoviny, Za dúbravou, Pod črenkovou, Odtok, Ladno, Hrabiny, Háj, Kudlina, Brište, Umočil, Pod hradou, Priehon, Glžiny, Dúbravka, Z humnie, Svoratiny, Dlhá, Boroviny, Laz, Za priehonom, Tajch, Hrabina, Patočina, Baranová, Pod stráňou, Dúbravy, Grúne, Dolina, Kostolné, Dolný diel, Hrabiny, Hábová, Pod závoz, Dolina, Žleby, Lúky, Dolný Vlník, Húšťava, Zákruty, Pri Kríži, Nad Pastorokom

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 7 z 12

Zväzeniská, Baranie, Burčov, Staré v šavy, Medze, Záhrada, Pri Hrone, Močiar, Mladový vrch, Za grobňou, Pod plešiny, Teplý grúň, Lazy, Dolná šajba, Pri lesíku, Lackov vrch, Úhrad, Pod Buči, Horná šajba, Na Brod, Jastrabská dolina, Maškovo, Dolina, Dúbrava, Rechtorovo, Zverín, Pod Jelšinami, Horné Trnavy, Hrubý les, Bobište, Trentrichov vrch, U čelína, Lazy, Nad sadom, Kopanice, Pod sieťou, Lány, Za maštaľami, Záhumnia, Pod Sokolom, Dolinky, Močiar, Mláky, Kopaničky, Pod kopcom, Letište, Dolina, Zlatá studnička, Bôry, Pod háj, Lány, Turatina, Olichové jamky, Východne Chobiena, Na Chrochoti, Jochy, Hronské lúky, Novina, Trnávske lúku, Kiare

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 8 z 12

Španí Brod, Jabloň, Slimačie, Rázputie, Patočina, Za Hrbom, Lažťoky, Dlžiny, Gažove lazy, Prídel, Záhrbčie, Stupy, Stroviská, Zadná čistina, Farská hora, Chlebová, Breziny, Lehotský chotár, Hron Pitelová, Gažovie lazy, kameňolom, Dolina Nebojsa, Na Klokoči, Kremeň, Pod skalou, Kopanica, Pyramída, Vysoká, Dúbravka, Kosorínske lazy, Markov laz, Kamenný kopec, Koptišovo, Mŕtva hora, Dolné lúky, Dlhá dolina, Ďurčoje lúka, Pod Kraviarkou, Bukovina, Gaškovci, Farkaška, Šindliarka, Pri lipach, Trnková láka, Hrb, Stredný diel, Dlhá, Medzi cestami, K novému krížu, Pod Brezinou, Za vŕškom, Pod hájom, Ku válovom, Na Kapustnisku, Dielce, Lipie, Kapustnisko, Jánsky vrch, Klaniny, Zadný jarok

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 9 z 12

Brezina, Za lavicami, Šlamiarovo, Diely, Pod Števkovým, Lutila, Do klanín, Pod háj, Stráne, Na štepnici, Nad Kopernicou, Počúvadlo, Jakubov laz, Lazy, Ryhavice, Golaňová medza, Hajčovo, Brotnice, Vysoká skala, Kršle, Turček, Nad Chlmkom, Do Sokola, Podskalka, Chlievy, Staveje, Pod velký luh, Kamenný vŕštek, Kúty, Na Stavadle, Farské, Dolné lúky, Pod Driečnou, Na Spišiakovo, Pod Kaplnkou, Potôčky, Rozpute, Vŕšok, Uhrisko, Hanáková dolina, Kluky, Za železnicou, Dlhé hony, Brestov diel, Háj, Majerovo, Skaliny, Na Táloch, Lány, Pred chrasť, Pod Nevoľné, Nad chatami, Slašťanský, Kremenačky, Rovný laz, Novákovo, Pod močidlo, Pod Vankejovým salašom, Pod Žiarom, Do Lutily

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 10 z 12

Petin hrb, Laukov vrch, Na Spišiakovom, Rovensko, Opatovský holý vrch, Rechtorovo pole, Jaloviarka, Hora, Kopanice, Pod kaplnkou, Keramické íly, Doliny, Pumpelka, Horné Kratiny, Hanáková, Ždánske lúky, Za dielom, Suchá Slaská, Pod Kopernicou, Tehlište, Niže strážneho domku, Lúčka, Predná čistina, Čertova lúka, Pastvisko, Petrove Dlžiny, Blatište, Na diely, Na borovici, Breziny, Hore vrch, Stráňa, Za záhradami, Na pánskom, Zadné Kotliny, Tehliarske hliny, Za háj, Dolné diely, Papaj vŕšok, Hrb, Struška, Lichnerová šachta, Súmedzie, Folhin, Slavikov vrch, Dbalčoky, Nad struškou, Mizerinská, Bôrina, Priekopa, Trtásovo, Janov háj, Zálipie, Údolie, Kapustniská, Píla, Dolina, Sedlakov jarok, Laziny, Stráň

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 11 z 12

Na skale, Ludaň, Podkova, Ihráčska hora, Trno - Slivčie, Dúbrava, Hájny kopec, Pod Ploštinami, Horné diely, Markov jarok, Pod Brezinou, Kincelova stráň, Nad mlynom, Veľké stádo, Lapská, Slašťanské lazy, Na potoku, Klokoč - magnetit, Raveň, Jalová tabla, Hŕbok, Slaštianska dolina, Števkovo, Predné Kotliny, Kanie studne, Erikina dolina, Lazina, Mizerniská, Števkova rúbaň, Miškejov laz, Pod močidlom, Za galanthovým majerom, Šprochová, Pol chleba, Laziny, Majer bok, Dlhá lúka, Lazy, Dolná, Záhumnie, Nad tehelňou, Homolkeje záhrada, Pod bôrinou, Horné lúky, Hlboký jarok, Strážny kopec, Suchá, Čierna voda, Ležiarka, Chom, Starý Bán, Medzi járky, Ihráčska hora, Na Dubník, Nad Kotliny, Vyššie môstku, Knodlov vrch, Ostružka, Žalné uhly, Molerovo krovisko

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 12 z 12

Tri kopce, Sigiaťky, Skalka, Dlhé lúky, Za Lutilou, Ravne, Na chodník, Slatina, Skala mieru, Základky, Vindišlajtna, Laziny, Poľana, Sviniarka, Hamrové uhlisko, Delenice, Háj, Horoliny, Uhrisk, Nad háj, Dolinka, Rozsypan, Husliavky, Jama, Roveň, Záluhe, Rovne, Dolina Ladno, Do Ila, Nad Hájom, Záhrady, Panské pole, Konopniská, Budina, Stredná hora, Jaminy, Kršiakove lúky, Kapustnice, Barónova oráčina, Fraňove lúky, Vrba, Hôrky

miesto inde

Mikroregión Žiarske Pohorie (204x), Mikroregión Kremnica a okolie (116x), Žiar nad Hronom (94x), Trnavá Hora (80x), Slaská (74x), Prestavlky (58x), Lutila (57x), Horná Ždaňa (56x), Bzenica (48x), Lovča (47x), Stará Kremnička (47x), Kosorín (43x), Kunešov (42x), Dolná Ždaňa (41x), Lovčica - Trubín (37x), Horná Trnávka (36x), Kremnické Bane (36x), Kremnica (33x), Šášovské Podhradie (32x), Kopernica (31x), Prochot (30x), Hronská Dúbrava (29x), Jalná (28x), Pitelová (28x), Lovčica (25x), Ihráč (24x), Dolná Trnávka (24x), Ladomerská Vieska (23x), Kľačany (23x), Jastrabá (20x)
miesto v Mikroregión Žiarske Pohorie
miesto v Mikroregión Kremnica a okolie
miesto v Žiar nad Hronom

Podobné, okres Žiar nad Hronom:

957x turistika, 702x miesto, 103x orientačný bod, 35x turistické informácie, 27x prístrešok, altánok, 21x poľovnícky posed, 17x atrakcia, 11x chranený strom, 10x miesto na piknik, 8x komín, 7x studňa, 5x ohnisko, 4x orientačná mapa, 4x štôlňa, 1x vodárenská veža, 1x ZOO, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žiar nad Hronom

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-ziar-nad-hronom.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.