Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom » turistika » miesto

Miesto, okres Žiar nad Hronom

Miesto v okres Žiar nad Hronom

V okres Žiar nad Hronom sa nachádza 933 kusov miesto.

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 1 z 16

Za Hronom, Vindišlajtňa, Slnečná Stráň, Šľamiarka, Zelené, Unverzagtova štôlňa, Do stružky, Dedisky, Mihálik, Horná Trnávka, Háj, Srnosiete, Konice, Horná Dúbrava, Jarčula, Selá, Hliny, Hrnčiarka, Dolinka, Salaš, Detská ozdravovňa, Kopanica, Rovne, Jama Leopold, Jama Matej, Jamky, Záhumnie, Opeka, Záhumnie, Valentín, Nad Drdlíkom, Čierne zeme, Búrovie, Kuricovci, Pitelovský mlyn, Záhrady, Vindišlajtna, Breziny, Šajba, Lazce, Záhorčie, Do Holubov, Pred Lopušné, Pivá dolina, Veľká pážiť, Luptákovský lán, Martincov, Rovná dolina, Bukovina, Brevecie, Ihráčska Píla, Kamenné, Turcerovo uhlisko, Lani, Kutinky, Jama Ľudvika, Do Strúh, Veternické, Obuvníkov vrch, Jama

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 2 z 16

Háj, Černova, Szabóová skala, Vrchhora, Pod skalou, Pumpáreň, Podbralce, Dlhé lúky, Selište, Pod Ďurovou skalou, Teplá, Jabloň, Marcovo, Za záhradami, Ďurova skala, Valova jama, Horné lúky, Starý háj, Pod Kúty, Na chodník, Prídely, Vápenica, Žliabok, Kolačina, Kamene, Lovčická brezinka, Krumploviská, Handrlová, Majer, Mestský kopec, Klzký vrch, Spariská, Šindliarka, Muráň, Priedel, Močiarce, Nad Komárovskú, Čierne brdo, Smolinačka, Rovne, Tále, Brezový háj, Bukovinka, Humenajka, Hore kupčou, Kriedy, Nad studňou, Prostredná hora, Pod Hrbmi, Podlanie, Chrastielky, Vrchy, Brezov vrch, Brezina, Ostrý vrch, Lazy, Brodky, Pánska tabla, Nemcová, Dúbrava

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 3 z 16

Kamenná dolina, Ladomerské lúky, Háj, Mariková, Polom, Pleso, Borovina, Bunova dolina, Letovisko, Predok, Pri Píle, Od Lutilského, Pri Hrone, Banky, Obchod, Rovne, Na háj, Finkovo, Lazy, Kostolná, Jazarie, Snoža, Pod Marcovým, Medvedia dolinka, Velká lúka, Konopniská, Na jame, Medzi huty, K Uhorskému klobúku, Diníky, Pirť, Munište, Grúň, Háj, Šibeničný vrch, Diely, Hrádok, Pod Kečkou, Skalka, Jakubišovo, Nad Hájom, Kršiakove lúky, Breziny, Pod vršok, Mláčik, Kotlište, Chrastová, Táliky, Nemkin vŕšok, K Uhorskému klobúku, Do úhradu, Kamene pod lány, Vyše potoka, Kremenie, Ryzne, Školské, Mikušovská, Za Háj, Sviniarka, Kamenica

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 4 z 16

Želiarska, Kýzová, Brezina, Bukovina, Nad Rusnákom, Vršok, Jastrabská, Baranovská, Čierťavy, Kostolná, Krnáčovie Žiar, Slatina, Jablonka, Šalková, Tále, Barinky, Žiadov grúň, Vtáčnik, Kašov jarok, Stráň, Cvangova, Na Kopanice, Sádok, Dunajská, Otoky, U Dbalíka, Kopanička, Horné Klaniny, Na prochotský tál, Podskalka, Stará Huta, Úboč, Malinie, Uhliská, Medze, Malé Fľakovo, Hrby, Breziny, Hora, Na doline, K buku, Na šafranie, Zábaštie, Žiadova dolina, Otok, Kutinové tále, Za Beňovci, Pod brehy, Smolník, Kupča, Dolné Klaniny, Podhradištie, Šafranica, Bentonit, Kút, Predné lúky, Zvonivý grúň, Smolík, Nový majer, Dolná Kostolná

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 5 z 16

Vlčí kopec, Gašparovské, Barónové lúky, Donoviny, Uhliarove lúky, Záluhe, Veľká Banská lúka, Hodruška, Nocoviská, Bazík, Teplá, Lešť, Bojov háj, Malý Kerling, Červené smreky, Priemysel banský, Záhrady, Horná Volská lúka, Fašiangov lúka, Medzi Istebné, Brennerský rybník, Lazy, Nad Hájik, Komárov háj, Hlboká, Jarky, Šachta Michal, Jaminy, Stráne, Banská lúka, Šmidekova lúka, Gánky, Pod boky, Dobrá lúka, Háj, Ležisko, Záhrbčie, Lipový jarok, Vysoký grúň, Horné Opatovce, Husárová dolina, Mestská lúka, Sviniarka, Brezinky, Rakytie, Nízky grúň, Nad úzkou dolinkou, Do Dúbravy, Čistina, Trajbolec, Suchá, Lazinky, Urbanova lúka, Pod Žiar, Vrba, Štefanovská, Predanovská, Farské lúky, Vachanie, Trenč

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 6 z 16

Hrabový jarok, Kováčka, Jarné lúky, Za záhrady, Mestská lúka, Hrby, Pod tále, Mikšov, Za háj, Jastrabie, Tále, Uhlisko, Sršňovka, Chudý vrch, Pod háj, Pri Hrone, Stráň, Dolné lúky, Lipina, Pod hrabovou studnicou, Zadná mokraď, Prieloh, Diely, Šušavina, Vrchovište, Dúbravy, Kúdelovská, Dúbrava, Jamrišová, Barónova oráčina, Kúšikeje lúky, Láne, Nad lúky, Kopčanka, Za Suchou, Horné lúky, Široký prieloh, Vstupy, Prielohy, Salaš, Brezové, Dolná Volská lúka, Lopatina, Rakovec, Horná špitálska lúka, Dolné lúky, Uhlisko, Horná Kostolná, Breziny, Brište, Vŕšky, Bôrová hora, Dúbravka, Pod stráňou, Prídel, Dolina, Hrabiny, Kostolné, Stredná hora, Kašeje lúčka

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 7 z 16

Javorie, Blaheje lúky, Patočina, Kňazové, Panské pole, Horný Vlník, Sudenice, Baškara, Žliabky, Tisovo bralo, Kľačany, Dolina Ladno, Pod Borovicou, Na nivu, Sihote, Válkova píla, Dubie, Psie lúky, Skalka, Do staričia, Pod Ladno, Breziny, Vlník, Sekanina, Diačov, Do laštok, Laziny, Dislavy, Do Buriny, Pod Belitkovou, Za jarkom, Husliavky, Dielec, Janákovci, Hrby, Lignit, Na hrby, Dolina, Hrabíky, Do ostružia, Úbočia, Javorina, Kopaniská, Snoža pod horou, Vr ta, Pod závoz, Krčmárka, Snožia, Diely, Baranová, Vysočina, Laz, Blaškoviny, Do Jurečky, Háj, Hrabina, Na Dlhé, Odtok, Grúne, Ladno

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 8 z 16

Dúbrava, Raková, Z humnie, Krabačka, Prôsne, Sanaské lúky, Kráľová, Do Lepňov, Beňov laz, Svoratiny, Pod črenkovou, Glžiny, Boroviny, Priehon, Pod horou, Kluka, Hrabiny, Pod Luhom, Ležisko, Konerová, Kutiny, Za priehonom, Za dúbravou, Hradská dolina, Dlhá, Na vrchu, Umočil, Háj, Jamy, Revištské Podzámčie, Do Michalíkovho vrchu, Burčov, Dolný diel, Dúbravy, Dolný Vlník, Pod stráňou, Kudlina, Tajch, Horný diel, Labská, Pod hradou, Trnávske, Húšťava, Banicko, Skalný kopec, Pekelná, Prochotský hrebeň, Konopniská, Huta, Zväzeniská, Dolná Podstavná, Baranie, Vtáčnikova poľana, Na Brod, Zváľaný most, Horná Podstavná, Ovocný sad, Cvizkov vrch, Lúky, Nad Pastorokom

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 9 z 16

Pri Hrone, Pod plešiny, Vysoká, Lackov diel, Lazy, Horné Trnavy, Hrabiny, Močiar, Uhlisko, Úhrad, Koch, Špitálska, Rachovská lúčka, Teplý grúň, Žleby, Hrubý les, Rizňa, Záhrada, Dúbrava, Pod Buči, Šechvalský most, Smutný, Vítkov, Pri Kríži, Mäsiarove zeme, Zverín, Mladový vrch, Pod Jelšinami, Medze, Hábová, Lackov vrch, Veľký les, Kľak, Dolina, Staré v šavy, Rozsypan, Rizne, Bodková lúka, Zákruty, Majerníčka, Stredná Podstavná, Hora, Dolina, Smreina, Pálenice, Jastrabská dolina, Hôrky, Stredný diel, Trentrichov vrch, Kopanice horné, Za maštaľami, Dlhá, Na Chrochoti, Barina, Dolinky, Pod kopcom, Hájnický tunel, Gažove lazy, Pod Nevoľné, Dlžiny

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 10 z 16

Nad sadom, Maškovo, Pri lesíku, Nad Zlatníkom, Pod Homôlkou, Stroviská, Spuštiak, Bôry, K novému krížu, Horná šajba, Dolné rovne, Letište, Farská hora, Za hrbom, Za Hrbom, Kopanice dolné, Kamenný kopec, Základky, Kosorínske lazy, Hron Pitelová, Pyramída, Rázputie, Patočina, Pri lipach, Záhrbčie, Kopanice, Dolné lúky, Vlčie kúty, U čelína, Hrb, Plešina, Nad Chlmkom, Dolná šajba, Mŕtva hora, Majer, Koptišovo, Henčelov vrch, Farkaška, Chlebová, Pod skalou, Pod Kraviarkou, Podstavný grúň, Rechtorovo, Horoliny, Lehotský chotár, Lažťoky, Mlynský vrch, Olichové jamky, Záhumnia, Na Klokoči, Pstruháre, Dúbravka, Zlatá studnička, Lány, Gažovie lazy, Dlhá dolina, Za grobňou, Hora Jánoška, Pod sieťou, Pastvisko

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 11 z 16

Svätojánska, Prídel, Slašťanský, Jaloviarka, Pod plešiny, Poľana, Behanovo, Hronské lúky, Košarisko, Včelín, Hlôšňová, Močiarska dolina, Jochy, Kremenačky, Dirhabské sedlo, Pod kaplnkou, Svätojánsky vrch, Šlamiarovo, Lazy, Pod Driečnou, Kršle, Hajčovo, Lichnerová šachta, Chlievy, Kapustnice, Olichove jarky, Za dielom, Lazy, Pod velký luh, Pod Brezinou, Dolina, Zadný jarok, Vysoká, Na Spišiakovom, Stráne, Kremeň, Do klanín, Kúty, Brotnice, Kopanica, Jakubov laz, Učiteľská, Močiar, Vydričná dolina, Pod háj, Trnková láka, Jelenia skala, Hamrové uhlisko, Laukov vrch, Mlynský vrch, Jedliny, Hora, Markov laz, Rechtorovo pole, Varta, Kopaničky, Vysoká skala, Dielce, Pod Sokolom, Diely

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 12 z 16

Smrtný les, Veľké stádo, Bukovina, Kiare, Pod hájom, Čertova lúka, Novina, Háj, Medzi cestami, Breziny, Jabloň, Priekopa, Majerovo, Uhrisk, Raveň, Ryhavice, Za poľom, Skala mieru, Dolina Nebojsa, Hrb, Laz, Petrove Dlžiny, Rozpute, Hájny kopec, Henclová, Kapustnisko, Lazy, Jánsky vrch, Lúčka, Hrb, Suchá Slaská, Ortúty, Nad mlynom, Za vŕškom, Bobište, Šindliarka, Pri mostisku, Na Kapustnisku, Chobien, Klaniny, Na štepnici, Dirhab, Pod háj, Ihráčska hora, Za galanthovým majerom, Breziny, Brestov diel, Obrázok, Pod Števkovým, Ku válovom, Novákovo, Staveje, Pred chrasť, Závoz, Turatina, Mláky, Dedinské, Opatovský holý vrch, Na diely, Skaliny

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 13 z 16

Na Spišiakovo, Píla, Do Ila, Doliny, Na Stavadle, Rovný laz, Ďurčoje lúka, Predná, Východne Chobiena, Kopanice, Na Táloch, Lány, Potôčky, Dvorisko, Osičiny, Pod Vankejovým salašom, Gaškovci, Handel, Slimačie, Folhin, Srnčie chodníky, Petin hrb, Kamenná, Kluky, Zadná čistina, Ravne, Španí Brod, Konská, Blatište, Farské, Trnávske lúku, Strelnica, Kamenný vŕštek, kameňolom, Lipie, Stupy, Tajlungy, Dlhá lúka, Lutila, Janov háj, Do Lutily, Horné Kratiny, Delenice, Niže strážneho domku, Pod Žiarom, Molerovo krovisko, Sedlakov jarok, Brezina, Knodlov vrch, Pod močidlo, Čečetkový les, Uhrisko, Údolie, Papaj vŕšok, Čierna voda, Ždánske lúky, Podkova, Turček, Magurka, Tehlište

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 14 z 16

Strážny kopec, Zadná dolina, Za háj, Horné diely, Pol chleba, Pod Ploštinami, Dbalčoky, Hanáková dolina, Majer bok, Vŕšok, Dolina, Dolné diely, Počúvadlo, Mizerinská, Lapská, Breziny, Fraňove lúky, Šindelky, Lechnerové okraje, Nad chatami, Lechnerovo, Stráň, Hanáková, Ihráčska hora, Budina, Kapustniská, Števkova rúbaň, Pod Kaplnkou, Hrubý javor, Števkovo, Lány, Pumpelka, Na pánskom, Struška, Nad Kopernicou, Trtásovo, Lazina, Hore vrch, Na borovici, Roveň, Markov jarok, Za lavicami, Dolné lúky, Chom, Stráňa, Kincelova stráň, Vlčia jama, Kostolná skala, Dlhé hony, Súmedzie, Predná čistina, Jalová tabla, Slašťanské lazy, Miškejov laz, Nad háj, Rovensko, Mičudova lúka, Tehliarske hliny, Na skale, Za železnicou

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 15 z 16

Nad struškou, Do Sokola, Bôrina, Mizerniská, Za Lutilou, Keramické íly, Podskalka, Pod Kopernicou, Golaňová medza, Zálipie, Bučan, Erikina dolina, Dolná, Trno - Slivčie, Ludaň, Dúbrava, Slaštianska dolina, Klačianka, Laziny, Ležiarka, Lazy, Straková, Javorina, Nad Chlmkom, Hrabinka, Planina, Na potoku, Jazero, Predné Kotliny, Markuška, Hrdošov, Suchá, Nivy, Mladiny, Čvangalov grúň, Laziny, Okrúhle, Pod kmecov, Dolný Turček, Medzi járky, Muchová, Hlboký jarok, Mráznice, Dlhé, Klokoč - magnetit, Pod bôrinou, Zadné Kotliny, Líškov kopec, Záhumnie, Slavikov vrch, Tri studne, Za dielom, Habesk, Pod močidlom, Polov, Nad tehelňou, Pod kopanice, Kanie studne, Lopatiny, Homolkeje záhrada

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 16 z 16

Spalený dom, Pod Brezinou, Šíp, Žalné uhly, Za hájom, Do potočin, Šprochová, Slávička, Nad mlynom, Hŕbok, Kol rov, Za záhradami, Za hradisko, Dolná Klapa, Repková, Na Dubník, Vyššie môstku, Nad Kotliny, Klokoč, Hrabiny, Horné lúky, Strmina, Ostružka, Starý Bán, Kulisová, Záhumnie, Sigiaťky, Stráň, Nad dolinou, Tri kopce, Košiare, Dolina, Skalka

miesto inde

Mikroregión Žiarske Pohorie (240x), Mikroregión Kremnica a okolie (121x), Žiar nad Hronom (97x), Trnavá Hora (81x), Slaská (74x), Lutila (60x), Prestavlky (59x), Horná Ždaňa (57x), Stará Kremnička (50x), Bzenica (50x), Lovča (47x), Kosorín (44x), Kunešov (43x), Dolná Ždaňa (41x), Lovčica - Trubín (39x), Horná Trnávka (37x), Kremnické Bane (36x), Kremnica (33x), Šášovské Podhradie (32x), Kopernica (32x), Prochot (31x), Hronská Dúbrava (29x), Pitelová (29x), Jalná (28x), Lovčica (26x), Ihráč (26x), Kľačany (24x), Dolná Trnávka (24x), Ladomerská Vieska (24x), Jastrabá (21x)
miesto v Mikroregión Žiarske Pohorie
miesto v Mikroregión Kremnica a okolie
miesto v Žiar nad Hronom

Podobné, okres Žiar nad Hronom:

1207x turistika, 933x miesto, 120x orientačný bod, 27x prístrešok, altánok, 25x turistické informácie, 21x strom, 21x poľovnícky posed, 17x chranený strom, 14x atrakcia, 9x komín, 7x studňa, 6x miesto na piknik, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 1x ZOO, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žiar nad Hronom

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-ziar-nad-hronom.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.