Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom » turistika » miesto

Miesto, okres Žiar nad Hronom

Miesto v okres Žiar nad Hronom

V okres Žiar nad Hronom sa nachádza 933 kusov miesto.

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 1 z 16

Vindišlajtňa, Za Hronom, Slnečná Stráň, Šľamiarka, Zelené, Unverzagtova štôlňa, Dedisky, Mihálik, Horná Trnávka, Háj, Konice, Srnosiete, Do stružky, Hliny, Jarčula, Selá, Horná Dúbrava, Hrnčiarka, Dolinka, Kopanica, Salaš, Detská ozdravovňa, Rovne, Jama Leopold, Jama Matej, Jamky, Záhumnie, Záhumnie, Opeka, Valentín, Nad Drdlíkom, Búrovie, Kuricovci, Pitelovský mlyn, Čierne zeme, Záhrady, Vindišlajtna, Lazce, Breziny, Šajba, Pivá dolina, Do Holubov, Veľká pážiť, Pred Lopušné, Záhorčie, Luptákovský lán, Martincov, Rovná dolina, Bukovina, Brevecie, Ihráčska Píla, Kamenné, Turcerovo uhlisko, Lani, Kutinky, Jama Ľudvika, Do Strúh, Veternické, Obuvníkov vrch, Pod Kúty

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 2 z 16

Vápenica, Valova jama, Marcovo, Háj, Starý háj, Selište, Szabóová skala, Jama, Teplá, Vrchhora, Horné lúky, Pod skalou, Na chodník, Černova, Dlhé lúky, Ďurova skala, Podbralce, Prídely, Jabloň, Za záhradami, Pumpáreň, Pod Ďurovou skalou, Ostrý vrch, Bukovinka, Nad Komárovskú, Kriedy, Kamene, Krumploviská, Handrlová, Nemcová, Humenajka, Majer, Pod Hrbmi, Pánska tabla, Kamenná dolina, Brezový háj, Rovne, Nad studňou, Hore kupčou, Prostredná hora, Brodky, Priedel, Tále, Čierne brdo, Polom, Brezina, Mariková, Dúbrava, Brezov vrch, Smolinačka, Háj, Lazy, Žliabok, Ladomerské lúky, Muráň, Kolačina, Šindliarka, Mestský kopec, Klzký vrch, Chrastielky

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 3 z 16

Podlanie, Močiarce, Vrchy, Spariská, Lovčická brezinka, Pleso, Breziny, Na háj, Nad Hájom, Slatina, Brezina, Krnáčovie Žiar, Mláčik, Školské, Pod Marcovým, Od Lutilského, Sviniarka, Banky, Obchod, Skalka, Lazy, Jazarie, Na jame, Pri Hrone, K Uhorskému klobúku, Kamene pod lány, Nad Rusnákom, Diníky, Za Háj, Pirť, Snoža, Rovne, Pod vršok, Do úhradu, Háj, Šibeničný vrch, Ryzne, Velká lúka, Kýzová, Kršiakove lúky, Vršok, Kamenica, Bunova dolina, Jakubišovo, Vyše potoka, Nemkin vŕšok, Kostolná, Chrastová, Pod Kečkou, Pri Píle, Finkovo, Grúň, Borovina, Diely, Predok, Táliky, Konopniská, Kotlište, Čierťavy, Medzi huty

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 4 z 16

Baranovská, Kremenie, Hrádok, Želiarska, Medvedia dolinka, Jastrabská, Bukovina, Munište, Kostolná, K Uhorskému klobúku, Letovisko, Mikušovská, U Dbalíka, Medze, Podskalka, Úboč, Smolík, Kutinové tále, Stráň, Otok, Hora, Dolné Klaniny, Barinky, Otoky, Bentonit, Jablonka, Zábaštie, Kupča, K buku, Na šafranie, Hrby, Za Beňovci, Na Kopanice, Kút, Malinie, Sádok, Predné lúky, Podhradištie, Cvangova, Zvonivý grúň, Smolník, Vtáčnik, Tále, Šalková, Žiadov grúň, Žiadova dolina, Horné Klaniny, Kopanička, Stará Huta, Pod brehy, Uhliská, Kašov jarok, Šafranica, Dunajská, Na doline, Malé Fľakovo, Na prochotský tál, Breziny, Lazinky, Suchá

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 5 z 16

Stráne, Nocoviská, Dolná Kostolná, Medzi Istebné, Jaminy, Teplá, Sviniarka, Záhrbčie, Veľká Banská lúka, Horné Opatovce, Hlboká, Horná Volská lúka, Červené smreky, Nízky grúň, Vysoký grúň, Urbanova lúka, Záhrady, Háj, Rakytie, Banská lúka, Uhliarove lúky, Donoviny, Gánky, Hodruška, Komárov háj, Gašparovské, Brezinky, Malý Kerling, Bazík, Čistina, Nad úzkou dolinkou, Lešť, Záluhe, Dobrá lúka, Mestská lúka, Husárová dolina, Nový majer, Lipový jarok, Lazy, Priemysel banský, Barónové lúky, Bojov háj, Ležisko, Pod boky, Trajbolec, Fašiangov lúka, Šachta Michal, Do Dúbravy, Nad Hájik, Šmidekova lúka, Vlčí kopec, Jarky, Brennerský rybník, Trenč, Hrabový jarok, Lipina, Horná špitálska lúka, Za záhrady, Pod háj, Dúbravy

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 6 z 16

Dúbrava, Mikšov, Rakovec, Široký prieloh, Vrchovište, Uhlisko, Jastrabie, Pri Hrone, Sršňovka, Chudý vrch, Dolná Volská lúka, Uhlisko, Kováčka, Kúšikeje lúky, Prielohy, Kopčanka, Štefanovská, Horné lúky, Farské lúky, Horná Kostolná, Nad lúky, Za Suchou, Hrby, Pod tále, Vachanie, Prieloh, Salaš, Barónova oráčina, Dolné lúky, Pod Žiar, Šušavina, Pod hrabovou studnicou, Vstupy, Predanovská, Stráň, Láne, Tále, Jamrišová, Diely, Lopatina, Dolné lúky, Zadná mokraď, Za háj, Brezové, Kúdelovská, Mestská lúka, Vrba, Jarné lúky, Bôrová hora, Dúbravka, Kostolné, Patočina, Dolina, Javorie, Blaheje lúky, Breziny, Panské pole, Vŕšky, Hrabiny, Stredná hora

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 7 z 16

Kňazové, Pod stráňou, Brište, Prídel, Kašeje lúčka, Pod Ladno, Na hrby, Breziny, Žliabky, Psie lúky, Za jarkom, Hrby, Krčmárka, Pod Borovicou, Dielec, Sekanina, Laziny, Kľačany, Janákovci, Vr ta, Pod Belitkovou, Pod závoz, Snoža pod horou, Sihote, Diačov, Dolina Ladno, Do Buriny, Dislavy, Na nivu, Tisovo bralo, Do staričia, Husliavky, Snožia, Vlník, Do laštok, Válkova píla, Dubie, Do ostružia, Javorina, Kopaniská, Úbočia, Hrabíky, Sudenice, Lignit, Skalka, Horný Vlník, Baškara, Dolina, Hrabina, Odtok, Grúne, Háj, Ladno, Na Dlhé, Do Jurečky, Blaškoviny, Diely, Laz, Baranová, Vysočina

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 8 z 16

Beňov laz, Jamy, Dolný Vlník, Kutiny, Dúbravy, Tajch, Krabačka, Kráľová, Revištské Podzámčie, Boroviny, Pod horou, Na vrchu, Pod stráňou, Dlhá, Hradská dolina, Priehon, Dolný diel, Do Michalíkovho vrchu, Glžiny, Labská, Kudlina, Burčov, Raková, Do Lepňov, Za priehonom, Háj, Horný diel, Z humnie, Trnávske, Konerová, Dúbrava, Prôsne, Pod hradou, Kluka, Sanaské lúky, Pod črenkovou, Ležisko, Hrabiny, Umočil, Pod Luhom, Za dúbravou, Svoratiny, Dúbrava, Mladový vrch, Banicko, Skalný kopec, Pekelná, Prochotský hrebeň, Konopniská, Huta, Lúky, Vysoká, Záhrada, Dolná Podstavná, Kľak, Pod Buči, Úhrad, Medze, Mäsiarove zeme, Špitálska

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 9 z 16

Vtáčnikova poľana, Cvizkov vrch, Jastrabská dolina, Na Brod, Horná Podstavná, Zväzeniská, Hábová, Rizňa, Lazy, Veľký les, Dolina, Hrabiny, Rachovská lúčka, Koch, Uhlisko, Ovocný sad, Pri Hrone, Lackov vrch, Šechvalský most, Smutný, Pri Kríži, Žleby, Pod Jelšinami, Zváľaný most, Horné Trnavy, Nad Pastorokom, Baranie, Húšťava, Močiar, Vítkov, Hrubý les, Teplý grúň, Zverín, Pod plešiny, Staré v šavy, Pálenice, Lackov diel, Bodková lúka, Rizne, Majerníčka, Stredná Podstavná, Hora, Dolina, Smreina, Zákruty, Rozsypan, Majer, U čelína, Rechtorovo, Chlebová, Horoliny, Pri lesíku, Nad Chlmkom, Za Hrbom, Dlhá, Farkaška, Dolinky, Stredný diel, Lány, Patočina

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 10 z 16

Za maštaľami, Pod Homôlkou, Pod sieťou, Maškovo, Letište, Na Klokoči, Lažťoky, Nad sadom, Barina, Dolné rovne, Základky, Olichové jamky, K novému krížu, Zlatá studnička, Kopanice dolné, Dolné lúky, Trentrichov vrch, Záhumnia, Za grobňou, Spuštiak, Plešina, Gažovie lazy, Dolná šajba, Mlynský vrch, Pri lipach, Dlhá dolina, Horná šajba, Koptišovo, Kosorínske lazy, Rázputie, Hôrky, Hájnický tunel, Za hrbom, Henčelov vrch, Vlčie kúty, Hora Jánoška, Podstavný grúň, Pod kopcom, Mŕtva hora, Pstruháre, Lehotský chotár, Kopanice, Hrb, Dúbravka, Kamenný kopec, Na Chrochoti, Hron Pitelová, Stroviská, Pod Nevoľné, Gažove lazy, Pod skalou, Farská hora, Nad Zlatníkom, Pyramída, Pod Kraviarkou, Dlžiny, Kopanice horné, Záhrbčie, Bôry, Močiarska dolina

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 11 z 16

Majerovo, Priekopa, Petin hrb, Laz, Ďurčoje lúka, Dirhabské sedlo, Srnčie chodníky, Pastvisko, Varta, Brestov diel, Na Stavadle, Folhin, Uhrisk, Obrázok, Lipie, Jaloviarka, Laukov vrch, Markov laz, Včelín, Košarisko, Španí Brod, Hrb, Jelenia skala, Kiare, Farské, Rozpute, Hronské lúky, Ryhavice, Jakubov laz, Breziny, Pod háj, Ihráčska hora, Dolina Nebojsa, Kršle, Dolina, Veľké stádo, Hrb, Pod Vankejovým salašom, Slašťanský, Za galanthovým majerom, Diely, Medzi cestami, Mláky, Na Kapustnisku, Jabloň, Kúty, Brotnice, Kapustnice, Dvorisko, Zadný jarok, Pod háj, Vysoká skala, Lány, Chlievy, Na Táloch, Petrove Dlžiny, Šlamiarovo, Trnková láka, Do klanín, Novákovo

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 12 z 16

kameňolom, Poľana, Hájny kopec, Osičiny, Pred chrasť, Kopanica, Staveje, Dielce, Dedinské, Močiar, Tajlungy, Lazy, Skaliny, Gaškovci, Kopanice, Raveň, Predná, Smrtný les, Bukovina, Na Spišiakovo, Rovný laz, Nad mlynom, Doliny, Za poľom, Lúčka, Háj, Novina, Strelnica, Pod hájom, Kamenný vŕštek, Lichnerová šachta, Do Ila, Vydričná dolina, Opatovský holý vrch, Kremenačky, Čertova lúka, Vysoká, Píla, Pod Brezinou, Blatište, Henclová, Kapustnisko, Lazy, Východne Chobiena, Jánsky vrch, Slimačie, Rechtorovo pole, Suchá Slaská, Ortúty, Hora, Prídel, Svätojánska, Šindliarka, Turatina, Hajčovo, Pri mostisku, Na štepnici, Závoz, Dirhab, Klaniny

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 13 z 16

Handel, Zadná čistina, Na diely, Pod Sokolom, Pod Števkovým, Jedliny, Ku válovom, Pod velký luh, Mlynský vrch, Kopaničky, Pod plešiny, Chobien, Potôčky, Hlôšňová, Svätojánsky vrch, Stupy, Pod Driečnou, Lazy, Bobište, Behanovo, Pod kaplnkou, Ravne, Za dielom, Na Spišiakovom, Trnávske lúku, Kremeň, Breziny, Olichove jarky, Kluky, Hamrové uhlisko, Za vŕškom, Jochy, Skala mieru, Učiteľská, Kamenná, Konská, Stráne, Števkovo, Sedlakov jarok, Údolie, Do Sokola, Pod Kaplnkou, Kostolná skala, Chom, Breziny, Lazina, Majer bok, Janov háj, Dlhá lúka, Jalová tabla, Dolné diely, Na borovici, Budina, Šindelky, Dlhé hony, Dolina, Roveň, Struška, Brezina, Strážny kopec

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 14 z 16

Števkova rúbaň, Nad chatami, Kincelova stráň, Pod močidlo, Horné Kratiny, Mičudova lúka, Čečetkový les, Trtásovo, Dolné lúky, Tehliarske hliny, Fraňove lúky, Lány, Pumpelka, Papaj vŕšok, Súmedzie, Za Lutilou, Hanáková dolina, Podkova, Lapská, Lutila, Za železnicou, Stráň, Pol chleba, Miškejov laz, Mizerinská, Mizerniská, Za lavicami, Nad háj, Hrubý javor, Lechnerové okraje, Stráňa, Za háj, Do Lutily, Bôrina, Pod Kopernicou, Pod Ploštinami, Predná čistina, Turček, Golaňová medza, Knodlov vrch, Niže strážneho domku, Na skale, Tehlište, Rovensko, Podskalka, Molerovo krovisko, Hore vrch, Ihráčska hora, Nad Kopernicou, Počúvadlo, Delenice, Keramické íly, Markov jarok, Lechnerovo, Ždánske lúky, Vlčia jama, Hanáková, Na pánskom, Kapustniská, Zadná dolina

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 15 z 16

Horné diely, Čierna voda, Dbalčoky, Vŕšok, Nad struškou, Slašťanské lazy, Uhrisko, Pod Žiarom, Magurka, Trno - Slivčie, Pod močidlom, Kol rov, Laziny, Kanie studne, Homolkeje záhrada, Šprochová, Jazero, Predné Kotliny, Bučan, Za hájom, Čvangalov grúň, Za záhradami, Dolný Turček, Dolná Klapa, Záhumnie, Na potoku, Klačianka, Javorina, Slaštianska dolina, Mráznice, Hrdošov, Ludaň, Za hradisko, Habesk, Do potočin, Nad mlynom, Šíp, Tri studne, Žalné uhly, Hŕbok, Slavikov vrch, Markuška, Zadné Kotliny, Polov, Klokoč - magnetit, Nivy, Mladiny, Dúbrava, Nad tehelňou, Hrabinka, Dlhé, Laziny, Nad Chlmkom, Lazy, Za dielom, Pod bôrinou, Planina, Medzi járky, Líškov kopec, Dolná

Miesto, okres Žiar nad Hronom:, 16 z 16

Lopatiny, Okrúhle, Ležiarka, Erikina dolina, Pod kopanice, Muchová, Hlboký jarok, Spalený dom, Pod Brezinou, Straková, Suchá, Slávička, Zálipie, Pod kmecov, Na Dubník, Sigiaťky, Hrabiny, Záhumnie, Ostružka, Tri kopce, Nad dolinou, Repková, Vyššie môstku, Stráň, Klokoč, Strmina, Starý Bán, Nad Kotliny, Košiare, Kulisová, Horné lúky, Dolina, Skalka

miesto inde

Mikroregión Žiarske Pohorie (240x), Mikroregión Kremnica a okolie (121x), Žiar nad Hronom (97x), Trnavá Hora (81x), Slaská (74x), Lutila (60x), Prestavlky (59x), Horná Ždaňa (57x), Stará Kremnička (50x), Bzenica (50x), Lovča (47x), Kosorín (44x), Kunešov (43x), Dolná Ždaňa (41x), Lovčica - Trubín (39x), Horná Trnávka (37x), Kremnické Bane (36x), Kremnica (33x), Šášovské Podhradie (32x), Kopernica (32x), Prochot (31x), Hronská Dúbrava (29x), Pitelová (29x), Jalná (28x), Lovčica (26x), Ihráč (26x), Kľačany (24x), Dolná Trnávka (24x), Ladomerská Vieska (24x), Jastrabá (21x)
miesto v Mikroregión Žiarske Pohorie
miesto v Mikroregión Kremnica a okolie
miesto v Žiar nad Hronom

Podobné, okres Žiar nad Hronom:

1213x turistika, 933x miesto, 120x orientačný bod, 28x turistické informácie, 28x prístrešok, altánok, 22x poľovnícky posed, 21x strom, 17x chranený strom, 14x atrakcia, 9x komín, 7x miesto na piknik, 7x studňa, 3x ohnisko, 2x orientačná mapa, 1x ZOO, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žiar nad Hronom

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-ziar-nad-hronom.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.